De Inschrijfvoorwaarden maken deel uit van het Wedstrijdreglement en worden eerdaags gepubliceerd op de AGK website. Deelnemers dienen, alvorens zich in te schrijven, op de hoogte te zijn van de Inschrijfvoorwaarden en het Wedstrijdreglement. Door zich in te schrijven gaat deelnemer automatisch akkoord met de Inschrijfvoorwaarden en het Wedstrijdreglement. 

Deze Inschrijfvoorwaarden maken deel uit van het Wedstrijdreglement, zoals gepubliceerd op de AGK website. Deelnemers dienen, alvorens zich in te schrijven, op de hoogte te zijn van de Inschrijfvoorwaarden en het Wedstrijdreglement. Door zich in te schrijven gaat deelnemer automatisch akkoord met de Inschrijfvoorwaarden en het Wedstrijdreglement. 

 

1. Inschrijving 

1.1  De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor dames/heren amateurgolfers (volgens de definitie van de R&A) die volgens de Basisregistratie Persoonsgegevens wonen in of binnen een straal van 15 km rond Amersfoort w.o. de gemeenten: Leusden, Soest, Baarn, Hoevelaken, Zeist, Bunschoten-Spakenburg, de Bilt, Nijkerk en Maarn. 

1.2  Inschrijving kan uitsluitend geschieden d.m.v. het digitale inschrijfformulier op de AGK website  www.amersfoortsegolfkampioenschappen.nl.   

1.3  Inschrijving is open van zaterdag 30 april 12:00 uur t/m dinsdag 31 mei 2022 18:00 uur. Inschrijvingen die na die tijd worden ontvangen zullen niet meer in behandeling worden genomen.  

1.4   Inschrijvingen met opgave van een onjuist NGF-nummer of zonder dit NGF-nummer, zijn ongeldig. Deelnemers dienen op het moment van inschrijving een geldig NGF of PGA-handicap bewijs te hebben met een bijbehorend NGF-nummer en een geldig identiteitsbewijs.  

1.5   Indien een speler zich inschrijft voor een onjuiste wedstrijd, bijv. door opgave van een onjuiste handicap, wordt de speler door de organisatie alsnog naar de juiste wedstrijd verplaatst. Dit kan mogelijk wel gepaard gaan met plaatsing op de wachtlijst indien inschrijving van die wedstrijd inmiddels vol is. Door zich in te schrijven stemt de speler ermee in dat de organisatie de handicap gegevens van de speler kan  opvragen bij de speler, de homecourse, de NGF of de PGA en deze gegevens ter inzage krijgt. 

1.6  Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inschrijving, ook ingeval van inschrijving door derden. 

1.7  Wanneer het maximaal aantal inschrijvingen voor een wedstrijd is behaald, wordt een wachtlijst ingesteld. De organisatie AGK neemt contact op met personen wanneer zij naar de deelnemerslijst verplaatst kunnen worden. 

 

2. Inschrijfgeld en betaling  

Het inschrijfgeld bedraagt voor leden van GC De Hoge Kleij € 77,50 en voor niet-leden van GC De Hoge Kleij € 135,-.  Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt naar bankrekening NL15 RABO 0345115600 t.n.v. Amersfoortse Golfkampioenschappen te Leusden, onder vermelding ‘inschrijfgeld AGK + naam deelnemer’.   

De betaling dient uiterlijk dinsdag 14 juni 2022 op de bankrekening van de organisatie binnen te zijn. Indien de betaling van het volledige inschrijfgeld niet uiterlijk op deze datum door de organisatie is ontvangen, zal de inschrijving als geannuleerd worden beschouwd, tenzij de vertraging van de betaling in overleg met en vooraf met goedkeuring door de organisatie plaatsvindt. Een inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is ontvangen. 

 

3. Annulering

3.1  Afzeggingen vóór 14 juni 2022 zijn mogelijk via het AGK-emailadres of telefonisch bij de AGK Organisatie. 

3.2  Indien afzegging na 14 juni 2022 beslist noodzakelijk is, dient dit direct telefonisch of per email gemeld te worden aan de AGK. Zij behoudt zich dan het recht voor om deze deelnemers uit te sluiten van toekomstige deelname.   

 

4. Restitutie inschrijfgeld

4.1  Indien speler annuleert vóór of op 14 juni 2022: restitutie van het volledige inschrijfgeld. 

4.2  Indien speler annuleert tussen 15 juni t/m 20 juni 2022: restitutie van het inschrijfgeld minus € 25,-  kosten voor administratie. Deze restitutie is onder voorwaarde dat in betreffende categorie een speler die al op de wachtlijst staat beschikbaar en bereid is om beide wedstrijddagen te spelen tegen betaling van het volledige inschrijfgeld. Indien aan deze voorwaarde niet kan worden voldaan, vindt geen restitutie plaats. 

4.3 Er zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden: 
– ingeval aan de voorwaarde in artikel 4.2 niet kan worden voldaan; 
– ingeval van annulering op of na 21 juni 2022;
– ingeval van ‘No Show’ (zie art. 8.2 van het Wedstrijdreglement) op de 1e en/of de 2e wedstrijddag;
– ingeval van diskwalificatie als gevolg van overtreding van de R&A Golfregels en/of Gedragscode;
– ingeval de AGK organisatie i.v.m. weersomstandigheden en/of calamiteiten moet besluiten tot inkorting van het aantal te spelen holes. 

 april 2022 

De Organisatie en Wedstrijdcommissie van de Amersfoortse Golfkampioenschappen